Kontakt

Náš tím

Ivan Matula
Generálny riaditeľ
Má na starosti vedenie spoločnosti ZIM s.r.o.. Má bohaté skúsenosti a mnohoročné skúsenosti v oblasti výroby, opravy a distribúcie lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu prístrojovej a zdravotníckej techniky SPŠ-PZT v Starej
Turej a vysokoškolské vzdelanie získal na Karlovej Univerzite v odbore Práva.
Peter Bachratý
Riaditeľ pre medzinárodné vzťahy
Má na starosti medzinárodnú spoluprácu a koordináciu spolupráce s medzinárodnými partnermi, ako aj vzťahy národnými a medzinárodnými regulátormi. Má mnohoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov. Niekoľko rokov pracoval v Bruseli v oblasti vzťahov s EÚ. Momentálne si
dopĺňa svoje vzdelanie štúdiom v odbore základov kresťanskej filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej Univerzite.
Eduart Vološin
Poradca pre medzinárodný obchod a krízové dodávky
Má na starosti kľúčove odberateľsko-dodávateľské vzťahy s medzinárodnými partnermi ako aj zabezpečenie operatívneho financovania veľkých dodávok tovarov pomocou bankových nástrojov používaných v medzinárodnom obchode.
Pan Vološin má bohaté skusenosti v oblasti medzinárodného obchodu a krízových dodávok medicínskych tovarov pre inštitúcie verejného sektora v ramci členkých krajín EÚ. Pán Vološin má ukončenné vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie.
MUDr. Aleš Prokopenko
Odborný poradca
Má na starosti odborné posudzovanie produktovej skladby ponúkaných medicínskych a farmaceutických tovarov a zároveň je partnerom spoločnosti pre český trh kde úzko spolupracujeme s renomovanou českou spoločnosťou v oblasti dodávok medicínskych tovarov a zariadení,
spoločnosťou Alpharmio s.r.o.. Pán Prokopenko ma mnohoročné skúsenosti nielen v oblasti medicínskej praxe, ale aj ako zakladateľ spoločnosti ALMA LEKY CZ, ktorá pred jej úspešnou akvizíciou prevádzkovala sieť lekarní a najväčší e-shop s medicínskymi a farmaceutickymi produktami v Českej republike.  Pán Prokopenko má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore medicíny s atestáciou v gynekológii-pôrodníctve a zároveň v ktorom stále aktívne pôsobní v rámci svojej privátnej medicínskej ordinácie v Prahe.